ฉบับ1971

Linguagem: ไทย

Version Information

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informações sobre direitos de autor

© 1971 Thailand Bible Society