Πατριαρχικό Κείμενο (Έκδοση Αντωνιάδη, 1904)

Linguagem: Ελληνιστική

Version Information

Informações sobre direitos de autor

Copyrighted by the Hellenic Bible Society, 2017.